just because

Ferie for meg har mistet sitt særpreg for lengst. For å være helt presis på akkurat det der, det mistet sitt særpreg for 1 år og fire måneder siden. Det er noe med det at ferie for meg spesielt de siste tre årene, særlig under mitt opphold i Bergen, så har meningen med ferie være å dra til familien min i Horten. Juleferie, vinterferie, påskeferie, pinsen, sommerferie, høstferie. Jeg har den siste tiden følt på det å ikke ha noen å komme til, muligens fordi leiligheten som var det stedet meg og storebroren min vokste opp i er noen andres nå. Muligens fordi at familien vår på fire er blitt til tre. Muligens fordi at vi ikke har noen møtepunkt lenger. Men dette med ferie går seg nok til. Bare fordi, det er sånn livet er. Alt går seg til.

Bahar

LEAVE A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

RELATED POSTS